PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W tegorocznym, zaplanowanym na cztery dni kongresie bierze udział ponad 2 tys. osób ze świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej. Zaplanowano blisko 70 sesji tematycznych z udziałem ok. 250 ekspertów z różnych dziedzin życia. Tematami wiodącymi są: nowoczesne zarządzanie w mikro-, małej i średniej firmie, działanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach oraz innowacje w tym sektorze gospodarki.
W dniu 20 września 2012 r. odbyło się w Warszawie spotkanie z przedsiębiorcami pod hasłem „Punkt dla firm”, zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
 
Spotkanie było okazją do przedstawienia przedsiębiorcom przez przedstawiciela KPK Programu CIP dla polskiego rynku finansowego, informacji o Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), a w szczególności o dostępnych na polskim rynku instrumentach finansowych dla MŚP w postaci poręczeń unijnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Warszawa, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 3/5,
20 września 2012 r., godz. 10.30-15.10  
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego serdecznie zaprasza przedsiębiorców (MŚP) zainteresowanych produktami finansowymi z poręczeniem unijnym, na spotkanie informacyjne organizowane pod hasłem Punkt dla firm,  organizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. W czasie tego spotkania przedstawiciele KPK CIP dla polskiego rynku finansowego oraz Pośredników Finansowych zaprezentują instrumenty finansowe dla MŚP dostępne w Polsce w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).
 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicach w dniach 24 - 27 września 2012 roku. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na sześć tysięcy. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Jest on kontynuacją idei największego spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. 
17-18 września 2012 r., Hotel Gromada Airport - stoisko eksperckie KPK Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska eksperckiego Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego, które zorganizowane będzie w czasie trwania corocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania