PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniu 3 października 2012 r., z inicjatywy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyło się w Warszawie drugie, z serii seminariów, poświęcone perspektywom rozwoju funduszy venture capital w Polsce.
W dniu 3 października 2012 r. w Warszawie – Mamaison Hotel Le Regina, odbędzie się II seminarium pt. „Perspektywy rynku funduszy venture capital w Polsce”.
 
Seminarium jest organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Fot. KPK CIP
W tegorocznym, zaplanowanym na cztery dni kongresie wzięło udział ponad 2 tys. osób ze świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej. W blisko 70 sesjach tematycznych uczeskniczyło ok. 250 ekspertów z różnych dziedzin ekonomii i nie tylko. Tematami wiodącymi były: nowoczesne zarządzanie w mikro-, małej i średniej firmie, działanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach oraz innowacje w tym sektorze gospodarki.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP - Instrumenty finansowe dla MŚP zaprasza Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r.
Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP oraz Związek Banków Polskich jako Biznesowi Partnerzy Merytoryczni Sesji mają przyjemność zaprosić na konferencję pt. „WSPARCIE ZWROTNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM – DZIŚ I JUTRO" która odbędzie się 26 września 2012, godz. 11.00-13.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania