PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
6 grudnia br. dyrektor KPK dla polskiego rynku finansowego odbył spotkania robocze w Brukseli z przedstawicielami instytucji unijnych oraz Bankami Spółdzielczymi uczestniczącymi w wybranych programach Unii Europejskiej.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu Innofin zaprasza do udziału w konferencji pn. „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się w Krakowie 29 listopada 2012 roku. 

Celem konferencji jest zainicjowanie współpracy pomiędzy uczestnikami szeroko rozumianego rynku venture capital. Wśród zaproszonych gości znajdą się między innymi przedstawiciele funduszy venture capital, start-upy, prywatni inwestorzy, zagraniczni partnerzy, a także eksperci w zakresie innowacyjnych inwestycji. 
26 listopada 2012 r. - konferencja PARP nt. Perspektyw Rozwoju Rynku VC w Polsce - Inwestycje na wczesnych etapach rozwoju - polskie i zagraniczne doświadczenia finansowania innowacyjności i przedsiębiorczości, organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
 
Miejsce: Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego, Warszawa
Konferencja PSAB-I w dniu 21 listopada 2012 r. w Nowym Kisielinie k/Zielonej Góry w Centrum Logistycznym Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Syrkiewicza 6).

Konferencja w dniu 21 listopada 2012 r. będzie dotyczyła finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym. Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z działalnością Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, zaproszeni goście omówią rynek sieci inwestorów prywatnych w Polsce, jego stan aktualny i dalsze perspektywy rozwoju.
Gliwice - 14 listopada 2012 r. - konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja pt. PSAB-I -  Kapitał na innowacje. 

W dniu 14 listopada w Parku Naukowo Technologicznym Technopark Gliwice (ul. Konarskiego 18C), odbyła się konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja pt. PSAB-I Gliwice! Kapitał na innowacje.

Konferencja skierowana była do właścicieli i menadżerów innowacyjnych firm sektora MSP, którzy szukają finansowania na dynamiczny rozwój na rynku polskim. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania