PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP jako Partner wspierający zaprasza do udziału w konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla ‘zielonej wyspy’”. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 o godz. 11.00 w Sali 30. Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Banków Polskich. Organizację wspiera również Kancelaria Bird&Bird.

9 stycznia br. dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego uczestniczył w Brukseli w spotkaniu organizacji rynku finansowego i regulatorów (Parlament Europejski i Komisja Europejska) ws. oceny stanu i rozwoju dostępu do  finansowania dla MŚP w Europie. Na spotkaniu zaprezentowano w tej sprawie tzw. Raport De Backera. Organizacje przedsiębiorców podnosiły konieczność rewitalizacji dialogu pomiędzy instytucjami finansowymi, szczególnie bankami, a przedsiębiorcami oraz na zbudowanie nowego podejścia do oceny i wyceny ryzyka. Instytucje finansowe podniosły konflikt regulacji i oczekiwań z jednej strony zwiększenia akcji finansowej z drugiej zaostrzenia reguł ostrożnościowych. Bankowcy przestrzegli przed ryzykiem przeregulowania rynku finansowego, które może skutkować ograniczeniem akcji kredytowej i wzrostem bezrobocia. 
19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie wszystkich środowisk interesariuszy instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, marszałkowie województw, bankowcy, rynek kapitałowy, i kluczowe organizacje przedsiębiorców z kraju i zagranicy spotkali się żeby ocenić dotychczasowe postępy we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej UE i rekomendować rozwiązania pod nowe programy. 
19 grudnia 2012 r. - Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce 2012, pt."INSTRUMENTY ZWROTNE 2007-2013 – NA PÓŁMETKU I W PERSPEKTYWIE – 2014-2020
miejsce konferencji - Warszawa, ul. Wspólna 2/4 (Sala Kinowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

W imieniu Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP – organizatorów DNIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE. 2012 pragniemy zaprosić Państwa na konferencję pt. „Instrumenty zwrotne 2007-2013 – na półmetku i w perspektywie – 2007-2014”, która odbędzie się 19 grudnia w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4.

W dniu 7 grudnia 2012 roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, CIP dla polskiego rynku finansowego działający przy Związku Banków Polskich  uczestniczył w XII Gali Konkursu „Jurajski Produkt Roku” organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie.  


Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania