PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W czasie konferencji politycy i eksperci podsumują wyniki kończącego się programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz przedstawią możliwości płynące z nadchodzących regulacji na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy otrzymają także informację o jeszcze dostępnych instrumentach i środkach w zakresie programów ramowych UE na lata 2007-2013. Wydarzenie jest częścią obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. 

25 listopada w Wilnie, podczas europejskiego zjazdu SME (SME Assembly 2013), organizowanego w ramach prezydencji litewskiej w UE, Komisja Europejska uroczyście  wręczyła Finalistom Narodowym Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 certyfikaty zwycięstwa na poziomie krajowym.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajowy Punkt Kontaktowy  Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) dla polskiego rynku finansowego, działający przy Związku Banków Polskich,  zapraszają na konferencję „Wsparcie biznesu w fazie rozwoju – gdzie i jak  pozyskać zwrotne wsparcie publiczne?”, która odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. w Centrum Konferencyjnym przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul Jordana 18  w godz. 10.30 -13.30. 

EEN - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” uprzejmie zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP,  zainteresowanych pozyskaniem finansowania zewnętrznego innowacyjnych projektów, do zadawania pytań ekspertowi w zakresie Instrumentów finansowych w Programie CIP.

 

Czat internetowy rozpocznie się w najbliższy wtorek 22.10.2013 r. o godzinie 10:00.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” (KPK CIP) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. serdecznie zapraszają przedsiębiorców na konferencję
 
WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. GDZIE I JAK SKUTECZNIE UZYSKAĆ ZWROTNE WSPARCIE PUBLICZNE ?
 
Konferencję objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Częstochowy, pan Krzysztof Matyjaszczyk.
Strona : | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania