PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Użyteczne linki


Strona Programu CIP

na portalu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/cip

 

Portal MSP państw unijnych: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm;

 

Dyrekcje Generalne (DG) Komisji Europejskiej:

- DG Przedsiębiorstwa i Przemysł: www.ec.europa.eu/enterprise;

- DG Ekonomia i Finanse: www.ec.europa.eu/economy_finance;

- DG Środowisko: www.ec.europa.eu/environment;

- DG Energia i Transport: www.ec.europe.eu/dgs/energy_transport;

 

Portal tematyczny

Społeczeństwo Informacyjne: www.ec.europa.eu/information_society;

Europejski Fundusz Inwestycyjny www.eif.org,

 

Incjatywy Komisji Europejskiej

ManagEnergy (inicjatywa mająca na celu wspieranie podmiotów działających w sektorze zarządzania energią odnawialną oraz zapotrzebowania na energię) www.managenergy.net