PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu IEE


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w roku 1994 w wyniku uchwały Sejmu RP w celu pełnienia funkcji krajowej agencji do spraw zrównoważonej polityki energetycznej.


KAPE S.A. jest spółką akcyjną nie nastawioną na maksymalizację zysku i zajmuje się głównie działalnością o charakterze użyteczności publicznej.
Naszymi akcjonariuszami są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego.

Misją KAPE S.A. jest proponowanie i wdrażanie zasad zrównoważonej polityki energetycznej w Polsce i odgrywanie wiodącej roli w świadczeniu szerokiego zakresu zrównoważonych usług energetycznych. KAPE S.A. realizuje działania mające na celu racjonalne wykorzystanie energii, promocję i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zagadnień ochrony środowiska związanych z procesami energetycznymi.
KAPE S.A. uczestniczyła i uczestniczy jako partner w realizacji wielu projektów i działań międzynarodowych, np. SAVE (1999-2003), ALTENER (2002-2003), Inteligentna Energia - Europa (IEE) (od 2004), w projektach Piątego i Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (od 1999), Współpracy Energetycznej Regionu Morza Bałtyckiego (BASREC), Protokołu Karty Energetycznej w sprawie Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektów Ochrony Środowiska (PEEREA).
Od 2004 roku KAPE S.A. zajmuje się udzielaniem informacji na temat Programu IEE.
Od września 2007 roku KAPE S.A. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów III programu szczegółowego CIP: "Inteligenta Energia - Program dla Europy".

W ramach Krajowego Punktu Kontaktowego Programu IEE  prowadzone są m.in. następujące działania:

  • udzielanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat Programu IEE;
  • organizacja Krajowych Dni Informacyjnych w związku z publikowanymi przez Komisję Europejską zaproszeniami do składania wniosków
  • organizacja szkoleń dla instytucji zainteresowanych udziałem w programie;
  • udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez inne instytucje;
  • tłumaczenie dokumentów roboczych;
  • przygotowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów na temat Programu IEE;
  • przygotowanie i aktualizacja strony internetowej www.cip.gov.pl;
  • przygotowanie sprawozdań z udziału polskich podmiotów w zaproszeniach do składania wniosków oraz realizujących projekty w ramach programu IEE;
  •  pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.
Pomoc KPK IEE dla beneficjentów Programu IEE