PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Baza dokumentów dotyczących Programu IEE - Program IEE - 2013 r.


Wszystkie niezbędne dokumenty, formularze oraz przewodniki można znaleźć na europejskiej stronie Programu IEE prowadzonej przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) EACI

 

Poniżej zamieszczone są podstawowe dokumenty obowiązujące w 2013 roku. Oficjalne obowiązujące dokumenty publikowane są są w języku angielskim.

 

Work Programme 2013

Call for proposals 2013

Guide of Proposers - Promotion & Dissemination projects

Guide of Proposers - MLEI (Project Development Assistance)