PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Informacja o programie szczegółowym - Rodzaj oferowanego wsparcia


Każdego roku ogłaszane są:
  •     konkurs na najlepsze projekty (zaproszenie do składania wniosków),
  •     przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską.
Dofinansowanie w ramach programu IEE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszty pośrednie finansowane są ryczałtem wysokości 60% bezpośrednich kosztów personalnych.

Finansowanie projektów w ramach programu IEE kieruje się następującymi zasadami:
  •     projekty muszą mieć charakter współpracy międzynarodowej (minimum 3 partnerów w konsorcjum pochodzących z różnych krajów),
  •     nie są dofinansowywane działania jednorazowe realizowane lokalnie bez wyraźnego elementu współpracy, ale działania wspólnie realizowane, które oddziaływają i dają efekt na poziomie międzynarodowym w UE,
  •     ponad technologiczny charakter programu ma rozwiązywać poza technologiczne bariery i stymulować rozwój rynku w UE, - nie są dofinansowywane koszty inwestycyjne oraz projekty badawcze,
  •     czas trwania jednego projektu nie może przekroczyć 3 lat,