PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Informacja o programie szczegółowym - Beneficjenci Programu


Beneficjentem Programu IEE może być każdy podmiot prawny, publiczny bądź prywatny,  ustanowiony w jednym z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Chorwacji.

 

W programie mogą brać również udział organizacje międzynarodowe  oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej  (JRC). Jeśli  jednym  z  uczestników  jest  JRC  lub  organizacja międzynarodowa, uznaje się, że działa ona w kraju członkowskim lub państwie stowarzyszonym innym niż kraje członkowskie, lub państwa stowarzyszone, w którym działa inny uczestnik tych samych działań.

 

Projekty w ramach Programu IEE reazliowane są przez międzynarodowe konsorcja skłądające sie z co najmniej 3 partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej. Nie ma górnego ograniczenia ilości partnerów w projekcie.

 

Osoby fizyczne nie mogą być partnerem w projekcie.