PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape

IEE - Informacja o programie szczegółowym - Organizacja Programu


W Europie powstało bardzo wiele sposobów oszczędzania energii oraz instrumentów wsparcia procesu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak wciąż istnieją duże rezerwy w tej dziedzinie. Inteligenta Energia - Program dla Europy (IEE) stanowi narzędzie Unii Europejskiej służące wykorzystaniu tych rezerw. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy.

 

Program IEE na lata 2007-2013 został zainicjowany jako część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. Stanowi on kontynuację dotychczas realizowanego programu Inteligentna Energia-Europa 2003-2006.

 

Całkowity budżet dla programu na lata 2007-2013 wynosi 727 mln euro.

 

Dofinansowane mogą być projekty służące promocji i rozpowszechnianiu oraz projekty dotyczące upowszechniania najlepszych technik, procesów, produktów i praktyk.

 

Główne cele programu IEE to:

  • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.
Projekty realizowane są w ramach następujących obszarów:
  • SAVE - projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania energii,
  • ALTENER - projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii,
  • STEER - projekty dotyczące energooszczędnego transportu,
  • Działania zintegrowane.

W ramach tych obszarów można wyodrębnić zagadnienia dotyczące: budownictwa, przemysłu, produktów konsumenckich, odnawialnych źródeł energii, ogrzewania i chłodzenia oraz biopaliwa.

Program IEE koncentruje się na pięciu celach politycznych: umożliwienie działań politycznych, transformacja rynku, zmiana zachowań, dostęp do kapitału i szkolenia.

 

W ramach wymienionych działań Komisja Europejska corocznie publikuje Program Roboczy, w którym określone są priorytety, budżet, zasady finansowania, kryteria wyboru oraz procedury obowiązujące w danym roku. Każdego roku ogłaszany jest konkurs (zaproszenie do składania wniosków) oraz przetargi na projekty zamówione przez Komisję Europejską.

Wsparciu podlegają projekty międzynarodowe (o wymiarze europejskim) oraz związane z utworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych.