PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Użyteczne linki


Strona internetowa Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji, która w imieniu Komisji Europejskiej będzie zarządzać programem:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

 

Informacje o konkursach oraz przetargach publikowane są na stronie DG Przedsiębiorstwo i Przemysł wraz z dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku:

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

 

Sekretariat EIP:

entr-cip@ec.europa.eu

 

Informacje na temat finansowania ekoinnowacji oraz kwestie związane z ochroną środowiska:

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm

 

Oficjalna strona programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji:

http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm

 

Strona europejskiej sieci dla małych i średnich przedsiębiorstw - Enterprise Europe Network

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

 

Ogłoszenia o przetargach:

http://ec.europa.eu/enterprise/calls/calls.html#44574_08