PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia
W dniu 20 października 2009 r. w Sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się druga z kolei konferencja realizowana w ramach projektu „Inwestuj w innowacje”. Organizatorem konferencji był Dolnośląski Park Technologiczny oraz Giełda Papierów Wartościowych. Celem spotkania była przede wszystkim prezentacja wybranych 12 firm, zainteresowanych pozyskaniem finansowania zewnętrznego na uruchomienie lub dalszy dynamiczny rozwój firm i wdrożenie przygotowanych ciekawych, innowacyjnych produktów i usług. Na sali obecni byli również przedstawiciele inwestorów poszukujących  projektów  i firm o dużym potencjale rozwoju, w które warto zainwestować.
W dniach 15-17 października 2009 roku odbyło się XV Polskie Forum Finansowe "Twoje pieniądze 2009". Imprezie towarzyszyły Targi "Twoje pieniądze 2009" podczas których uczestnicy mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP". Na stanowisku można było otrzymać aktualne materiały informacyjne dotyczące mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu CIP, a kierowanych do wszelkiego typu instytucji finansowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem konferencji "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", która odbyła się 22 października 2009 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji podsumowany został aktualny stan wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poszczególne osie priorytetowe oraz działania zostały omówione przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentował plany dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2010 - konieczne do wprowadzenia zmiany i modyfikacje funkcjonowania systemu, planowane uproszczenia procedur i wstępny harmonogram rund aplikacyjnych.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zorganizowała w dniu 2 października 2009 roku konferencję "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja poświęcona była problematyce wprowadzania i możliwości finansowania innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych - pierwszy dotyczył źródeł innowacji technologicznych, a drugi omawiał sposoby ich finansowania. Zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw oraz przykłady wykorzystania współpracy biznesu i nauki. Konferencję uzupełniły praktyczne warsztaty, na których szczegółowo analizowane były kwestie i problemy poruszone we wcześniejszych debatach.
W dniach 28 września - 2 października 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował już po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Podczas Dnia Instrumentów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował uczestnikom aktualne informacje na temat mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.

 

Można było również odwiedzić stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", gdzie znajdowały się materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące adresowanych do instytucji finansowych mechanizmów. Podczas Światowych Dni Innowacji można było także bezpośrednio porozmawiać i skonsultować się z Ekspertami Programu CIP.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24