PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia
10-12 w Warszawie odbyło się Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy". Była to już trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona własności intelektualnej, organizowana przez  konsorcjum sześciu największych uczelni polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnikę Warszawską, która jest liderem naukowym i  gospodarzem tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wspierali również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich, Naczelna Organizacja Technicznej i US-Polish Trade Center.
25 lutego 2010 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala zamykająca obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.
Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karel Bartak – przedstawiciel Komisji Europejskiej wręczyli statuetki i wyróżnienia autorom 10 najlepszych projektów zgłoszonych do konkursu "Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce"
W dniach 27-28 stycznia KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP wziął udział w zjeździe organizacji otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych Państw Członkowskich UE skupionych w ramach organizacji inicjatywy JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation). W ramach JOSEFIN powstanie fundusz gwarancyjny operujący w Polsce na terenie więcej niż jednego regionu. Fundusz będzie udzielał gwarancji portfelom kredytowym banków i funduszy pożyczkowych ukierunkowanych na proinnowacyjne inwestycje MŚP, zaś jego oferta zostanie połączona z usługami coachingowymi. KPK CIP przeprowadził dla uczestników warsztat oraz rozdystrybuował wśród uczestników anglojęzyczne materiały promocyjne nt. Programu CIP i KPK CIP. Na prośbę polskich instytucji finansowych zaangażowanych w projekt (fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych) współpraca grupy z KPK CIP będzie kontynuowana. Na luty i marzec br. zaplanowano dalsze szkolenia oraz sesje match makingowe.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem seminarium konsultacyjnego wyników projektu "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej". Spotkanie odbyło się w dniu 7 stycznia 2010 roku w Warszawie.
15.12.2009r. w Hotelu „Holiday Inn” w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24