PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia

W dniu 17 kwietnia 2008 roku Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich uczestniczył w VIII Mazowieckich Spotkaniach Przedsiębiorców zorganizowanych przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Rola sektora bankowego w rozwoju gospodarki polskiej, była tematem XIX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich.

Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich współorganizował posiedzenie Międzybankowej Grupy Roboczej "Fundusze Unijne", które odbyło się 10 kwietnia 2008 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

Tematem spotkania, zorganizowanego w Klubie Bankowca w Warszawie, były zagadnienia związane z pracami Narodowego Programu Foresight "Polska 2020".

27 marca 2008 roku Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich brał udział w wykładzie "Szansa na innowacyjność w Polsce", który odbył się w siedzibie Szkoły Wyższej OLYMPUS w Warszawie.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22] | 23 | 24