PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia
W spotkaniu udział wzięli: Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Aneta Wilmańska, Wiceprezes PARP odpowiedzialna za Program CIP, Piotr Siciak i Bogumił Wróbel, menedżerowie z firmy doradczej Deloitte oraz Joanna Dąbrowska z Krajowego Punktu Kontaktowego CIP.

W dniu 30 czerwca 2008 r. przedstawiciele KPK przy ZBP oraz KPK przy IPPT wzięli udział przy współorganizowanym przez ZBP i KPK CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" spotkaniu międzybankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Unii Europejskiej.

W dniu 27 czerwca 2008 r. w Warszawie odbył się organizowany przez Komisję Europejską  Dzień  informacyjny nt. źródeł finansowania  UE dla MŚP ("EU Finance Day for SMEs").  Wydarzenie to zgromadziło przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu, w tym liczne instytucje finansowe, ale nie zabrakło również przedsiębiorców, do których Komisja Europejska adresuje szereg instrumentów wspólnotowych.

19 czerwca 2008 r. odbyła się Konferencja prasowa, której głównym tematem była informacja na temat stanu wdrażania w Polsce komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" dostępnego w ramach Programu CIP dla polskich instytucji finansowych.

Rezultaty działalności zotały przedstawione przez dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego przy ZBP - Arkadiusza Lewickego.
4 czerwca 2008 Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich brał udział w Posiedzeniu Sekcji Banków Spółdzielczych Związku Banków Polskich w Klubie Bankowca w Warszawie.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [20] | 21 | 22 | 23 | 24