PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia
W dniach 19-20.09.2011 r. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich. Podczas obrad zaproszeni goście dyskutowali będą na temat: „Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki”. Na różnych panelach tematycznych uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wyzwaniami stojącymi przed bankowością spółdzielczą, analizowali co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Omawiane były również kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych i ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Już w lipcu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz ogłoszono rynkowe aktywowanie pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.
Konferencja została zorganizowana przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza i Bank Pekao SA. Konferencja miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, co w przyszłej unijnej perspektywie finansowej będzie lepsze dla przedsiębiorców: dotacje czy pożyczki. Podczas konferencji zostały zaprezentowane stanowiska wszystkich stron uczestniczących w programowaniu i wdrażaniu środków Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział reprezentanci środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych oraz praktycy w zakresie finansowania inwestycji przedsiębiorstw.
Już po raz jedenasty Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 9 czerwca br. w Warszawie Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem wiodącym  tegorocznej konferencji jest „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?”. Celem Forum Edukacyjnego dla MŚP jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcom z instytucjami wdrażającymi programy unijne.
W blisko 100 sesjach i dyskusjach trwających trzy dni wzięło udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmowała najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W Kongresie udział wzięło około 4500 gości z Polski i z zagranicy, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
Strona : | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24