PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego promują "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)",
a w szczególności komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", podczas licznych konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do przejrzenia wydarzeń, których byliśmy uczestnikami.

Aktualności i wydarzenia
Polska liderem wśród państw których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm, poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP. Siedemnaście instrumentów finansowych dla firm, sześciu polskich pośredników kredytowych, leasingowych i poręczeniowych oraz cztery miliardy złotych preferencyjnego finansowania – tak wyglądają na dziś polskie wyniki w programie. 
W dniach 6-7.11.2011 r. w Katowicach odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2011.
W dniach 5-6 października 2011 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011. Kongres zgromadził przedstawicieli polityki, nauki i biznesu i był okazją do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.  2
21 września we Wrocławiu odbyła się konferencja „Instrumenty inżynierii finansowej a rozwój MŚP” zorganizowana przez Business Centre Club, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Dolnośląski Fundusz Gospodarczy. Oprócz prezentacji i oceny aktualnie dostępnych polskim przedsiębiorcom unijnych instrumentów zwrotnych debatowano nt. optymalnych rozwiązań dla biznesu na czas turbulencji w gospodarce oraz o modelach możliwych instrumentów po 2014r.W  dniu 20 września 2011 r. W Warszawie, w ramach projektu Innoboost, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce”. Spotkanie to adresowane było do przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych problematyką innowacyjności. W trakcie tego spotkania, z udziałem ok. 300 przedsiębiorców,  uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami w firmie, finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych  i prywatnych oraz doświadczeń w zakresie transferu technologii.
Strona : | [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24