PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Nagroda główna dla Związku Banków Polskich (ZBP) w konkursie dla innowacyjnych projektów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”.


14 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach został rozstrzygnięty Konkurs "Innowacyjne Projekty i Instytucje Otoczenia Biznesu 2013 i wręczone nagrody, przyznawane corocznie przez kapitułę powołaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości najbardziej  innowacyjnym projektom i instytucjom na polskim rynku. Związek Banków Polskich zwycięzcą tegorocznej edycji. 
 
W tegorocznej edycji konkursu, Nagroda Główna w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” została przyznana ZBP za realizację projektu „Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” KPK CIP”

Nowy konkurs CIP-Eco-Innovation-2013 już otwarty!


W ramach konkursu finansowane są projekty pilotażowe i powielania rynkowego dedykowane ekoinnowacjom. Konkurs pozostanie otwarty do 5 września 2013 r.

V Europejski Kongres Gospodarczy, 13-15 maja 2013 r., Katowice


Już po raz piąty w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy, który jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Co roku gośćmi Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu. Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. 

Relacja z konferencji dla przedsiębiorców w Bydgoszczy, 13 maja 2013 r. - WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?


W dniu 13 maja br. odbyła się w Bydgoszczy kolejna konferencja w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej, zainicjowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego.
Współorganizatorami Kampanii są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza, a Partnerem Generalnym w tym przedsięwzięciu jest Bank Pekao S.A., jeden z wiodących polskich Pośredników Finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).
 Spotkanie adresowane było do przedsiębiorców województwa kujawsko – pomorskiego.

Białystok, 15 maja 2013 r. – konferencja dla przedsiębiorców - Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10, godz. 10:30


Konferencja WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP jako Organizator oraz współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza, zapraszają do udziału w konferencji przedsiębiorców z regionu województwa podlaskiego.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56