PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Zielona Góra, 25 czerwca 2013 r. – Hotel Ruben, Al. Konstytucji 3 Maja 1A, godz. 10.30 Konferencja dla przedsiębiorców WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP jako Organizator oraz współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza, zapraszają do udziału w konferencji przedsiębiorców z regionu województwa lubuskiego,  zainteresowanych odpowiedzią na pytania:
 
Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?

Warszawa, 19 czerwca 2013 r., ul. Bagatela 12, godz. 11:00, konferencja organizowana przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.W dniu 19 czerwca 2013 r. w siedzibie PAIiIZ w Warszawie ul. Bagatela 12 odbędzie się konferencja pt. "Pozadotacyjne formy finansowania przedsiębiorstwa. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe - alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej".

Gdańsk, 13 czerwca 2013 r. – Hotel Mercure, ul. Jana Heweliusza 22, godz. 10.30 Konferencja dla przedsiębiorców


Konferencja dla przedsiębiorców WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP jako Organizator oraz współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza, zapraszają do udziału w konferencji przedsiębiorców z regionu województwa pomorskiego,  zainteresowanych odpowiedzią na pytania:
 
Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?

Szczecin, 11 czerwca 2013 r. – Hotel Novotel, Al. 3 Maja 31, godz. 10.30 Konferencja dla przedsiębiorców WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP jako Organizator oraz współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza, zapraszają do udziału w konferencji przedsiębiorców z regionu województwa zachodniopomorskiego  zainteresowanych odpowiedzią na pytania:
Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?

Gwarancje UE na kredyty dla innowacyjnych firm w Polsce


Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały 27 maja br. umowę gwarancyjną, która wspiera kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka (RSI – ang. Risk Sharing Instrument). Dzięki tej umowie Bank udostępni w ciągu najbliższych dwóch lat innowacyjnym polskim firmom preferencyjne kredyty o łącznej wartości 80 mln euro z 50% gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Strona : 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56