PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Model Grant Agreement dostępny on line


Komisja Europejska opublikowała wzorcowy model umowy o dotację, która będzie zawierana z beneficjentami konkursu na ekoinnowacje (The Eco-innovation Model Grant Agreement).

 

Dokument można pobrać ze strony:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm

30.06.2008 - seminarium "7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego - możliwości dla MSP"


Dnia 30.06.2008r w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyło się seminarium " 7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego - możliwości dla MŚP" zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W czasie spotkania eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawili możliwości uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego dla firm, omówiono również zagadnienia synergii pomiędzy 7. Programem Ramowym a funduszami strukturalnymi i programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się z doświadczeniami firmy Semicon, która z sukcesem uczestniczyła w kilku projektach finansowanych ze źródeł Programów Ramowych UE. Kontynuacją seminarium będą warsztaty przewidziane na dzień 12 września 2008r.

EU Finance Day for SMEs 27.06.08r. w Warszawie


W dniu 27 czerwca 2008 r. w Warszawie odbył się organizowany przez Komisję Europejską Dzień informacyjny nt. źródeł finansowania UE dla MŚP (?EU Finance Day for SMEs?). Wydarzenie to zgromadziło przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu, w tym liczne instytucje finansowe, ale nie zabrakło również przedsiębiorców, do których Komisja Europejska adresuje szereg instrumentów wspólnotowych.

07-08.05.2008 - I Forum Funduszy Europejskich, Warszawa, Hala Torwar


7 i 8 maja 2008 Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP uczestniczył w I Forum Funduszy Europejskich, Fundusze Europejskie - efekty, możliwości i perspektywy. "Pieniądz robi pieniądz? czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich" organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Związek Banków Polskich.

Podsumowanie Dnia Informacyjnego Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie ICT


W dniu 7 maja br., w związku z ogłoszonym 29 kwietnia br. konkursem, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspólnie ze Stowarzyszeniem ?Miasta w Internecie" zorganizował Dzień Informacyjny Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  [55]  56