PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Nowy przewodnik Komisji Europejskiej


Komisja Europejska opublikowała praktyczny przewodnik po finansowaniu UE w dziedzinie badań i innowacji. Zawiera on informacje dotyczące trzech źródeł finansowania jakimi są 7. Program Ramowy, Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz fundusze strukturalne.

 

Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation

12.09.2008 - seminarium: "Od pomysłu do realizacji projektu w 7 Programie Ramowym - warsztaty dla MSP"


12 września 2008r. w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyło się seminarium "Od pomysłu do realizacji projektu w 7 Programie Ramowym - warsztaty dla MŚP" zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN. Podczas seminarium eksperci KPK zaprezentowali zasady aplikowania w 7 PR oraz wybrane kwestie związane z Programem CIP EIP.

Seminarium było siódmym z cyklu jedenastu seminariów z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo", których realizacja jest planowana w roku 2008 w ramach działań Konsorcjum Central Poland - Business Support Network (CP-BSN), którego PARP jest koordynatorem.

8-9 października 2008 r. - Konferencja "Rola Banków Spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007-2013"


Krajowy Punkt Kontaktowy wziął udział w konferencji dla przedstawicieli banków spółdzielczych na temat "Roli Banków Spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007-2013". Konferencja odbyła się w dniach 8-9 października 2008 roku w Centrum Szkoleniowym "Falenty" koło Warszawy. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej z Wrocławia.

W dniach 8 - 9 września 2008 r. odbyło się kolejne, trzecie już doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych


 

W dniach 8 - 9 września br. odbyło się kolejne, trzecie już doroczne forum liderów banków spółdzielczych. Blisko 250 osób związanych z tym sektorem - prezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli nadzorców i regulatorów rynku finansowego oraz instytucji i firm związanych z bankowością - dokonało oceny sytuacji ekonomicznej i pozycji konkurencyjnej tego sektora oraz jego roli na rynku finansowym Polski.

Dyrektor KPK CIP Arkadiusz Lewicki poinformował o przeprowadzeniu w ostatnich miesiącach szkoleń dla wszystkich zrzeszeń banków spółdzielczych, a także poinformował o wynikach badań KPK na temat zainteresowania i udziałów banków
spółdzielczych w Programie CIP, komponent 'Instrumenty finansowe dla MSP'. Przedstawił też możliwość udziału banków spółdzielczych i zrzeszających w programie w formie konsorcjum.

W dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. ?Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje?


W dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. ?Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje?. Temat konferencji nawiązywał do trwającej w Polsce dyskusji dotyczącej poszukiwania skutecznego systemu finansowania rozwoju innowacyjności, w tym finansowania rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  [54]  55  56