PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Prezentacje z konferencji „Inteligentna Energia w Polsce”


10 grudnia 2008 roku, w ramach działań Krajowego Punktu Kontaktowego wspólnotowego programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) zorganizowała konferencję „Inteligentna Energia w Polsce”.

 

Seminarium pt. "Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Programu Ramowego CIP oraz inne instrumenty wsparcia rynku Venture Capital w Polsce w okresie 2007-2013"


W dniu 28 listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Programu Ramowego CIP oraz inne instrumenty wsparcia rynku Venture Capital w Polsce w okresie 2007 – 2013”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

17-18 listopada 2008 r. - Konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych "Systemowe usługi finansowe - doświadczenia i perspektywy rozwoju"


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP przy Związku Banków Polskich wziął udział w konferencji funduszy pożyczkowych i poręczeniowych pod tytułem "Systemowe usługi finansowe - doświadczenia i perspektywy rozwoju". Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 listopada 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "Boss" w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

17-18.11.2008 Radom: Konferencja "Parki technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory technologiczne - przyszłość biznesu i nauki"


W dniach 17-18 listopada 2008r. w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Gospodarki zatytułowana "Parki technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory technologiczne - przyszłość biznesu i nauki". Podczas sesji II Konferencji "Możliwości wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) (Program CIP)" przedstawiciele KPK PB UE zaprezentowali założenia Programu CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe oraz CIP ICT PSP. W ramach konferencji zorganizowany został także stolik ekspercki przy którym przedstawiciele KPK udzielali konsultacji w zakresie Programu CIP EIP oraz CIP ICT PSP.

Sprawozdanie z konferencji: http://tinyurl.com/63ckr7

6 listopada 2008 roku - Seminarium Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat: "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości"


Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Związkiem Banków Polskich, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacją EkoFundusz zorganizował seminarium na temat: "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości".

 

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  [53]  54  55  56