PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

I Forum samorządowo – bankowe, Poznań , 23.01.2009 r.


O pozytywnym wpływie funduszy gwarancyjnych i poręczeniowych na rozwój przedsiębiorczości rozmawiali w Poznaniu 23 stycznia 2009 r. samorządowcy, bankowcy i przedsiębiorcy podczas I Forum Samorządowo-Bankowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Seminarium „Nowe instrumenty finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z bankami”


W dniu 16 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich banków i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ws. współpracy w zakresie nowych instrumentów finansowych, a także programu działań antyrecesyjnych EBI na najbliższe lata. Spotkanie było zorganizowane przez Związek Banków Polskich.

Pierwsze konkursy w Programie CIP EIP na rok 2009 już otwarte


W ramach programu szczegółowego CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe zostały otwarte pierwsze konkursy dotyczące działań wspierających innowacje: Europejskie Platformy Innowacji, wzmacnianie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji oraz Sieci Zamówień Publicznych. Termin składania  wniosków upływa  lutym 2009r.

 

Więcej informacji na stronie programu CIP EIP, w części zawierającej informacje o konkursach:

http://www.cip.gov.pl/eip-kpkippt 

11 grudnia 2008 r. - XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MŚP


11 grudnia 2008 roku odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu - szansą rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013" pod honorowym patronatem Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, a jej głównym organizatorem była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

VIII FORUM Korporacyjne w dniu 10 grudnia 2008 r.


Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego to przewodni temat VIII Forum Korporacyjnego, które miało miejsce 10 grudnia 2008 r. w Hotelu Novotel w Warszawie. Organizatorami Forum, które swoim patronatem objęło Ministerstwo Gospodarki, są Związek Banków Polskich i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  [52]  53  54  55  56