PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

11 lutego 2009 r. - Konferencja "Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju"


11 lutego 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję "Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

29.01.2009 - Innowacyjni na start - Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 roku


Konferencja „Innowacyjni na START; fundusze unijne 2009” została zorganizowana w Warszawie w dniu 29.01.2009 r. przez Gazetę Prawną, pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP”.

26 stycznia 2009 r. - Debata: Banki Spółdzielcze w dobie spowolnienia gospodarczego


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w debacie "Banki Spółdzielcze w dobie spowolnienia gospodarczego", która odbyła się 26 stycznia 2009 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

23 stycznia 2009 r. - XIII Konferencja Krajowego Systemu Usług dla MŚP


XIII Konferencja Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Usługi Krajowego Systemu Usług na trudne czasy" odbyła się 23 stycznia 2009 roku w Warszawie. Podczas konferencji uczestnicy mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP i porozmawiać z Ekspertem o możliwościach wsparcia przewidzianych w komponencie "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP.

Seminarium „Nowe instrumenty finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z bankami”


W dniu 16 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich banków i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ws. współpracy w zakresie nowych instrumentów finansowych, a także programu działań antyrecesyjnych EBI na najbliższe lata. Spotkanie było zorganizowane przez Związek Banków Polskich.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  [51]  52  53  54  55  56