PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Misja studyjna KPK CIP/ ZBP do Irlandii, 11-13 czerwca 2013 r.


W dniach 11-13 czerwca br. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego odbył misję studyjną do Irlandii.

Gdynia, 3 czerwca, konferencja PZFP.


W dniu 3 czerwca br. na promie Stena Vision (Gdynia –Sztokholm) odbyła się konferencja  pt. ,,Finansowanie zwrotne MŚP, w tym PES, w kontekście nowej perspektywy finansowej UE", z udziałem środowiska funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeń Kredytowych, Krajową Grupę Poręczeniową oraz Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. 

Zjazd Krajowej Grupy Poręczeniowej, 27-29 maja 2013 r., Kielce.


W dniach 27-29 maja 2013 r. odbyło się w Kielcach spotkanie funduszy poręczeń  kredytowych- członków Krajowej Grupy Poręczeniowej, lidera polskiego rynku poręczeń kredytowych. Wiodącym tematem spotkania były „Nowe wyzwania rynku poręczeniowo-gwarancyjnego”. Uczestnicy wymienili też doświadczenia związane z wdrażaniem dotychczasowych instrumentów zwrotnych wspieranych środkami UE, w tym JEREMIE, CIP i RPO. 

Łódź, 23-25 maja 2013 r. XXIV DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP „FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY


Inicjatorem   konferencji było Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Misja studyjna KPK do Turcji, 30.04-7.05.2013 r.


W dniach 30 kwietnia – 7 maja 2013 r., Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego, odbywał misję studyjną w Turcji. 
Strona : 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56