PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

11-13 marca 2009 r. - II Międzynarodowe Forum 'Zarządzanie własnością intelektualną - kluczem do konkurencyjnej gospodarki'


II Międzynarodowe Forum "Zarządzanie własnością intelektualną - kluczem do konkurencyjnej gospodarki" odbyło się w dniach 11-13 marca 2009 roku w Warszawie. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w panelu ekspertów sesji "Fabryka wynalazków" ("Short Pitch Competition") organizowanej w pierwszym dniu Forum - 11 marca 2009 roku.

19 lutego 2009 r. - Gala Konkursu 'Innowator Mazowsza 2008'


19 lutego 2009 roku odbyła się Gala Konkursu "Innowator Mazowsza 2008" - ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w zaplanowanym w ramach Gali panelu dyskusyjnym dotyczącym roli jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu innowacyjności oraz znaczeniu innowacyjności dla rozwoju gospodarczego regionu.

19 lutego 2009 r - Konferencja - Udziału banków w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej w okresie zmian wywołanych spowolnieniem gospodarczym


W dniu 19 lutego 2009 r. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się konferencja nt. udziału banków w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej w okresie zmian wywołanych spowolnieniem gospodarczym. Konferencję prowadzili minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz prezes Związku Banków Polskich  Krzysztof Pietraszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli prezesi wielu banków zrzeszonych w ZBP oraz przedstawiciele zespołów odpowiedzialnych w bankach za współfinansowanie projektów unijnych.

W dniu 25 lutego 2009 r. we Wrocławiu odbyła się druga już z kolei konferencja dla przedsiębiorców pt. „Innowacyjni na Start; fundusze unijne 2009”


W dniu 25 lutego 2009 r. we Wrocławiu odbyła się druga już z kolei konferencja dla przedsiębiorców pt. „Innowacyjni na Start; fundusze unijne 2009”, zorganizowana przez Gazetę Prawną.
Celem było dostarczenie przedsiębiorcom bieżących informacji o możliwościach współfinansowania projektów ze środków UE. Zostały przedstawione działania Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

12 lutego 2009 r. - Europejski Dzień Informacyjny Programu IEE


12 lutego 2009 roku w Brukseli (w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2009) odbędzie się Europejski Dzień Informacyjny programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy".
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  [50]  51  52  53  54  55  56