PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

15-17 kwietnia 2009 r. - Europejski Kongres Gospodarczy 2009


W dniach 15-17 kwietnia 2009 roku w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy 2009 - największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, skupiająca blisko 300 panelistów i ponad 3 000 gości, którzy wzięli udział w 25 sesjach tematycznych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" działający przy Związku Banków Polskich objął rolę Partnera Sesji "Finanse", która odbyła się 17 kwietnia 2009 roku.

8 kwietnia 2009 r. - II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich


II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich odbyły się 8 kwietnia 2009 roku w Krakowie. Uczestnicy mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" - zapoznać się z materiałami i broszurami informacyjnymi oraz porozmawiać z Ekspertem o możliwościach i mechanizmach wsparcia przewidzianych w komponencie "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Finansowe


Zorganizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych - inwestorów kapitałowych, funduszy wysokiego ryzyka i jednostek badawczo-rozwojowych było jednym z pierwszych o takiej randze w Małopolsce.

 

Konkurs w ramach Programu IEE II


31 marca 2009 roku został ogłoszony konkurs w ramach Programu Inteligentna Energia - Program dla Europy. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca.

Trzeci konkurs w Programie CIP-ICT PSP


W dniu 29 stycznia otwarty został trzeci konkurs w Programie CIP-ICT PSP (Program Konkurencyjność i Innowacje - Program Szczegółowy na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych).
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  [49]  50  51  52  53  54  55  56