PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej – Poznań, 19 -20 maja 2009


Zorganizowany przez Polską Izbę Energii Odnawialnej, I Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej odbywający się w Poznaniu w dniach 19-20 maja br,  zgromadził kilkaset osób zaangażowanych w problematykę ekologicznego wytwarzania, eksploatacji  i finansowania inwestycji energetyki odnawialnej. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, z ministrem środowiska prof. Maciejem Nowickim na czele. Udział wzięło licznie reprezentowane środowisko naukowe, finansowe, instytucje doradcze oraz przede wszystkim inwestorzy polscy i zagraniczni.

14.05.2009 - Dzień informacyjny europejskich Programów Ramowych. MŚP a Programy Ramowe, Eko-Innowacje (CIP EIP)


Dzień informacyjny europejskich Programów Ramowych organizowany jest w ramach spotkań przedkonferencyjnych poprzedzających XX Konferencje SOOIPPu: "Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy".

14.05.2009 w Poznaniu odbyło się pierwsze Wielkopolskie Forum Finansowe dla Przedsiębiorców


Spotkanie zostało zorganizowana przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Spółdzielczą Grupę Bankową. W trakcie forum omówione zostały  możliwości wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców w czasie spowolnienia gospodarczego.

12.05.2009 - Konferencja 'Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery'


12 maja w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się konferencja „Rozwój Innowacyjnych firm w Polsce. Szanse i bariery”, której współorganizatorem był Związek Banków Polskich. 
 

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień poświęconych rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności, uczestnicy dyskusji panelowych koncentrowali się na zmianach w otoczeniu prawnym sektora oraz diagnozie rynku produktów innowacyjnych w Polsce, wymieniając doświadczenia i próbując odpowiedzieć na pytania w jaki sposób stymulować rozwój innowacyjności.

Prezentacje z panelu dotyczącego finansowania innowacji znajdują się w zakładce ‘Baza dokumentów dotyczących CIP’

 


 

14.05.2009 w Poznaniu odbyło się pierwsze Wielkopolskie Forum Finansowe dla Przedsiębiorców


Spotkanie zostało zorganizowana przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Spółdzielczą Grupę Bankową. W trakcie forum omówione zostały  możliwości wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców w czasie spowolnienia gospodarczego.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56