PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

16 czerwca 2009 r., VII Forum Private Equity & Venture Capital


Konferencja została organizowana w Warszawie, w budynku FOCUS, I piętro, ul. Armii Ludowej 26.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego CIP "Instrumenty Finansowe dla MŚP" jako partner konferencji, organizowanej w tym roku przez Puls Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował dla uczestników prezentacje, warsztaty indywidualne oraz materiały informacyjne, które były dostępne na stanowisku informacyjnym oraz w Sali Białej w trakcie trwania konferencji.

Uroczystość podpisania umów dotyczących dystrybucji kredytu technologicznego - 10 czerwca 2009 r.


W dniu 10 czerwca w Klubie Bankowca w Warszawie doszło do uroczystego podpisania umów dotyczących dystrybucji kredytu technologicznego.  Uroczystość „Kredyt – aktywacja” została zorganizowana przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gościem honorowym uroczystości był Wicepremier RP, Waldemar Pawlak.

8 i 9 czerwca w Warszawie odbyło się IX Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw


8 i 9 czerwca w Warszawie odbyło się IX Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem tegorocznego Forum były fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2007-2013.

4 i 5 czerwca 2009 - I Forum Technologii Banków Spółdzielczych


W dniach 4 i 5 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbyło się I Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Banków Polskich przy współpracy zrzeszenia Grupy BPS w Warszawie, SGB w Poznaniu oraz MR Banku w Warszawie.

Seminarium pt. Walutowe instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach, 21 maja 2009 r.


21 maja 2009 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. Walutowe instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach. Seminarium zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Deloitte Polska. Zainteresowanie tematem przerosło oczekiwania organizatorów.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56