PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

BGK menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE w woj. pomorskim


W dniu 7 sierpnia 2009 r.  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na finansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”.  Wartość tego projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013, wynosi blisko 68,8 mln euro. Szacuje się, że dzięki podpisanej umowie,  BGK, za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych współpracujących w ramach inicjatywy JEREMIE, będzie mógł udzielić  pożyczek i kredytów na łączną kwotę ponad miliard złotych.

 

6 sierpnia 2009 r. - Wsparcie finansowania MŚP ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju


Instytucje finansowe mają możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia umożliwiających aktywne finansowanie małych i średnich firm. Europejski Fundusz Inwestycyjny, w ramach komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), inwestuje kapitał w fundusze podwyższonego ryzyka oraz udziela gwarancji dla instytucji finansujących i regwarancji dla instytucji poręczeniowych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju proponuje natomiast instytucjom pożyczki na finansowanie firm sektora MŚP.

21 lipca 2009 r. - Województwo Wielkopolskie jako pierwsze rozpocznie wdrażanie Inicjatywy JEREMIE


21 lipca 2009 roku w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE. Dzięki podpisaniu umowy Wielkopolska jako pierwsze polskie województwo rozpocznie wdrażanie instrumentu finansowego JEREMIE - „Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”. Zasady funkcjonowania tego mechanizmu są analogiczne do zasad i sposobu działania komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt YOUTH


W dniach 22-23.06.2009, w hotelu Hotton w Gdyni (ul. Św. Piotra 8), odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży YOUTH (Youngsters Overhaul today’s Urban Transport Habits) – „Młodzież zmienia współczesne miejskie zwyczaje transportowe”.

 

Więcej informcaji na podstronie IEE.

Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 18-19 czerwca 2009, Katowice


Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 odbyło się w dniach  18 i 19 czerwca b.r. w hotelu Monopol w Katowicach. Przewodnim tematem tegorocznego Forum była "Sytuacja na rynku finansowym w warunkach kryzysu gospodarczego”.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56