PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

European Banking Congress – 17 września 2009 r.


European Banking Congress to impreza skupiająca w jednym miejscu wybitnych ekspertów z sektora bankowego, prezesów banków inwestujących w Polsce oraz przedstawicieli firm obsługujących banki. Jego celem jest analiza polskiego sektora bankowego oraz prognozowanie nowych trendów i kierunków ewolucji tego systemu.

Najważniejszą częścią Kongresu poza ogłoszeniem wyników Rankingu Banków przeprowadzonych przez Forbes i Newsweek oraz uhonorowaniem laureatów, był ekskluzywny wywiad na żywo na Narożniku Kongresu. W tym roku zasiadł na nim Przewodniczący KNF - Stanisław Kluza.


Partnerem imprezy był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", którego materiały informacyjne zostały rozdystrybuowane podczas Kongresu.

17-18.09.2009 r. - IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz szkolenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, Ryn


W dniach 17-18 września w Rynie odbyły się IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych oraz Konferencja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

 

Oba wydarzenia były okazją do wymiany bieżących doświadczeń między funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz dyskusji nad problematyką  dokapitalizowania funduszy w ramach nowego okresu programowania. Uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości systemów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wspierających mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce.

 

Podczas konferencji Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował możliwości pozyskania alternatywnych instrumentów finansowych dla funduszy w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz przeprowadził warsztat pt. "Praktyczne przygotowanie funduszu poręczeniowego/pożyczkowego do aplikacji o środki CIP" mający na celu pomoc w/w podmiotom w podjęciu decyzji o aplikowaniu i w przygotowaniu pierwszej fazy procesu aplikacyjnego.

14-15.09.2009 r. - III Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa


W dniach 14-15 września 2009 r. odbyło się w Warszawie III Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w tym roku zatytułowane  "Kryzys gospodarczy i kryzys finansowy wyzwaniem i szansą dla bankowości spółdzielczej".

 

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, „Forum Liderów Banków Spółdzielczych to miejsce dialogu środowiska bankowego z partnerami, przedstawicielami rządu, Komisji Nadzoru Finansowego i Parlamentu.”

 

Podczas licznych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli sektora banków spółdzielczych, banków zrzeszających, ekspertów finansowych, przedstawicieli rządu i parlamentu na Forum omawiane były najważniejsze kwestie dotyczące dalszego rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce.

Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu (MTIdB) - 2 września 2009, Kraków


Na konferencji „Innowacje dla Biznesu", zostały poruszone zagadnienia traktujące o aktualnej sytuacji gospodarczej i jej wpływie na sektor MŚP oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów.Konferencję otworzyła pani minister Grażyna Henclewska (MG), wykładem „Krajowy Program Reform 2008-2011 - sposób realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Założenia i stan realizacji." Jednym z kolejnych wystąpień była prezentacja „Program ramowy na rzecz konkurencji i innowacji (CIP) 2007-2013 - sposób budowania konkurencyjności europejskich MŚP", przedstawiona przez pana dr Michała Polańskiego (PARP).

 

Zainteresowani źródłami finansowania innowacji mogli uczestniczyś w panelu „Alternatywne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć: Programy operacyjne - Banki - Giełda Papierów Wartościowych  (NewConnect)- Fundusze pożyczkowe", moderowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP- Instrumenty finansowe dla MŚP. W panelu wzieli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku komercyjnego (bankowe, pożyczkowe, giełda) oraz regionalnego sektora publicznego (MARR, MCP).

 

31.08.2009 r. - 98 mln złotych dla MŚP w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej


"Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oferują wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem wszelkich instytucji finansowych. Podobny mechanizm został przygotowany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w Działaniu 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej". W opracowanym tam projekcie, wsparcie MŚP będzie realizowane poprzez fundusze poręczeniowe.

31 sierpnia 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, na mocy której PARP przekaże BGK kwotę 98 mln złotych na realizację projektu "Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej". Kwota ta pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Działanie 1.2 "Instrumenty inżynierii finansowej" i ma być w całości przeznaczona na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [43]  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56