PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

22 października 2009 r. - Konferencja "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", Warszawa


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem konferencji "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", która odbyła się 22 października 2009 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji podsumowany został aktualny stan wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poszczególne osie priorytetowe oraz działania zostały omówione przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentował plany dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2010 - konieczne do wprowadzenia zmiany i modyfikacje funkcjonowania systemu, planowane uproszczenia procedur i wstępny harmonogram rund aplikacyjnych.

Konferencja – Inwestuj w innowacje - 20 października 2009 r.


W dniu 20 października 2009 r. w Sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się druga z kolei konferencja realizowana w ramach projektu „Inwestuj w innowacje”. Organizatorem konferencji był Dolnośląski Park Technologiczny oraz Giełda Papierów Wartościowych. Celem spotkania była przede wszystkim prezentacja wybranych 12 firm, zainteresowanych pozyskaniem finansowania zewnętrznego na uruchomienie lub dalszy dynamiczny rozwój firm i wdrożenie przygotowanych ciekawych, innowacyjnych produktów i usług. Na sali obecni byli również przedstawiciele inwestorów poszukujących  projektów  i firm o dużym potencjale rozwoju, w które warto zainwestować.
Konferencja była też okazją do zaprezentowania obecnych na rynku kapitałowym prywatnych i publicznych  źródeł finansowania takich jak rynek New Connect, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Helix Ventures Partners, Dom Inwestycyjny Investors.

15-17 października 2009 r. - XV Polskie Forum Finansowe "Twoje pieniądze 2009", Warszawa


W dniach 15-17 października 2009 roku odbyło się XV Polskie Forum Finansowe "Twoje pieniądze 2009". Imprezie towarzyszyły Targi "Twoje pieniądze 2009" podczas których uczestnicy mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP". Na stanowisku można było otrzymać aktualne materiały informacyjne dotyczące mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu CIP, a kierowanych do wszelkiego typu instytucji finansowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
2 października 2009 r. - Konferencja "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces", Warszawa


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zorganizowała w dniu 2 października 2009 roku konferencję "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja poświęcona była problematyce wprowadzania i możliwości finansowania innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych - pierwszy dotyczył źródeł innowacji technologicznych, a drugi omawiał sposoby ich finansowania. Zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw oraz przykłady wykorzystania współpracy biznesu i nauki. Konferencję uzupełniły praktyczne warsztaty, na których szczegółowo analizowane były kwestie i problemy poruszone we wcześniejszych debatach.

30.09.2009 r. - Światowe Dni Innowacji - Dzień Instrumentów Finansowych, Poznań


W dniach 28 września - 2 października 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował już po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Podczas Dnia Instrumentów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował uczestnikom aktualne informacje na temat mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.

 

Można było również odwiedzić stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", gdzie znajdowały się materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące adresowanych do instytucji finansowych mechanizmów. Podczas Światowych Dni Innowacji można było także bezpośrednio porozmawiać i skonsultować się z Ekspertami Programu CIP.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56