PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

IX Forum Korporacyjne „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego” oraz warsztaty dot. Programu CIP - 17 listopada 2009 r.


17 listopada 2009 r., w Hotelu HILTON w Warszawie. odbyło się IX Forum Korporacyjne „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego”.  KPK CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, jako oficjalny Partner przeprowadził podczas Forum warsztaty dot. Programu CIP oraz prowadził stanowiska eksperckie.

W spotkaniu udział wzieli także : p. Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, p. Philippe Le Houérou, Wiceprezes Banku Światowego, p. Figueiredo José Fernando, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (AECM) oraz  prof. dr Dieter Steinbauer, SCHUFA Holding AG (Niemcy). A także szefowie kluczowych instytucji i organizacji środowisk finansowych: poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych, leasingowych i bankowych. Forum organizowane jest pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, p. Waldemara Pawlaka.

10 listopada 2009 r. XV Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Organizatorem Konferencji była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Forum objął Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.
W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja prasowa podczas XV Forum MSP - 10 listopada 2009 r.


Podczas XV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Źródła finansowania MSP w kryzysie – przyspieszenie realizacji programów unijnych”, które odbyło się 10 listopada 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem: przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowych Punktów Kontaktowych Programu CIP oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podczas konferencji odpowiadano na pytania dziennikarzy dot. wskazania przedsiębiorcom możliwości współfinansowania realizowanych projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów europejskich.

Konkurs "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" - dla firm, dla instytucji finansowych - zgłoszenia do 9 listopada 2009


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" pragnie serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009”, organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Stoisko informacyjne Programu IEE - 22 października 2009 r.


W dniu 22 października 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE będzie miał swoje stoisko informacyjne podczas konferencji "Efektywność energetyczna - doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy Wyszehradzkiej" oragnizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Hotelu Mercure. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w sprawach programu.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56