PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Spotkanie w sprawie instrument pomocy technicznej ELENA - 14 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009 r. w Brukseli odbędzie się spotkanie w sprawie instrumentu pomocy technicznej ELENA (European Local ENergy Assistance) stanowiącego wsparcie dla jednostek publicznych w korzystaniu z pożyczek na inwestycje udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Więcej...

9 grudnia 2009 r. - „I Dzień Instrumentów Inzynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce"


9 grudnia 2009 roku w Warszawie, odbył się „I Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce”, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy CIP oraz BGK pod patronatami m.in. Komisji Europejskiej i Ministra Gospodarki. Głównym celem spotkania była przekrojowa informacja i promocja formy wsparcia jaką są szeroko pojęte instrumenty inżynierii finansowej wspieranej środkami UE. Zaprezentowany został zestaw specjalistycznych narzędzi finansowych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013. Omówiony został także stan ich wykorzystania, najważniejsze zmiany planowane w przyszłym roku oraz aktualizacja harmonogramów wdrażania. Wydarzenie składało się z części plenarnej i praktycznej- warsztatowej w ramach której m.in. każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie i uzyskać wyjaśnienia.

Prezentacje z II konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"


8 grudnia 2009 r. w Warszawie odbyła się II konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce" zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE. W spotkaniu wzięło udział około 90 przedstawicieli samorządów oraz instytucji zarówno prywatnych jak i Państwowych. Więcej...

II Konferencja z cyklu: "Inteligentna Energia w Polsce" - 8 grudnia 2009 r.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy" serdecznie zaprasza na II konferencję z cyklu: "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie się 8 grudnia 2009 roku w Warszawie

 

Więcej informacji na podstronie IEE 

19-20 listopada 2009 r. - spotkanie reprezentantów narodowych związków bankowych Państw UE z delegacją Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) oraz organizacji BUSINESSEUROPE- Konfederacją Europejskiego Biznesu


W dniach 19-20 listopada br. odbyło się spotkanie reprezentantów narodowych związków bankowych Państw Unii Europejskiej z delegacją Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) oraz organizacji BUSINESSEUROPE- Konfederacją Europejskiego Biznesu, reprezentującą organizacje przedsiębiorców z całej Europy. Przedmiotem spotkania były m.in.: oczekiwania i  dostęp przedsiębiorców, przede wszystkim MŚP do finansowania w okresie kryzysu i obecnie, porównanie podejmowanych przez poszczególne kraje członkowskie programów oraz informacja nt. działań KE, w tym na polu innowacyjności.

W spotkaniu wziął udział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP, p.Arkadiusz Lewicki, który przedstawił m.in. działania podejmowane w Polsce z udziałem rynku finansowego i w ramach programu CIP.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  [40]  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56