PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Dzień Informacyjny 4 konkursu w Programie CIP-ICT PSP - 2 lutego 2010 r., Warszawa


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" zapraszają 2.02.br. na Dzień informacyjny Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme - ICT PSP), który jest jednym z komponentów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme - CIP).

26.01.2010 Seminarium KPK i EBI „Nowe Instrumenty Finansowe EBI: Mechanizm finansowy oparty na podziale ryzyka – RSFF”


26 stycznia 2010 w nowej siedzibie IPPT PAN odbyło się seminarium zorganizowane przez KPK PB UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny dedykowane instrumentowi RSFF - mechanizmowi finansowania długiem projektów w 7. Programie Ramowym. W Seminarium udział wzięli obok przedstawicieli KPK - Dr A. Siemaszki i Dr Z. Krasińskiego także Dyrektor EBI Kim Kreilgaard oraz Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Podczas spotkania zorganizowane zostało stoisko z materiałami promocyjnymi Programu CIP oraz 7. Programu Ramowego.

7 stycznia 2010 r. - Seminarium "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej", Warszawa


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem seminarium konsultacyjnego wyników projektu "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej". Spotkanie odbyło się w dniu 7 stycznia 2010 roku w Warszawie.

15.12.2009r. - ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009"


15.12.2009r. w Hotelu „Holiday Inn” w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.

Ruszyła ELENA


W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły, w ramach programu „Inteligentna Energia - Program dla Europy" (IEE), nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance) dysponujący funduszem 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z OZE. Celem przedsięwzięcia ELENA jest mobilizacja funduszy na duże inwestycje w zrównoważoną energię, które przybliżą UE do realizacji celów 3x20 wyznaczonych na rok 2020. Więcej...
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  [39]  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56