PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

23-24 marca 2010 - Ogólnopolska Konferencja Funduszy Poręczeniowych.


W dniach 23-24 marca 2010 r., w podwarszawskim Zegrzu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Funduszy Poręczeniowych, połączona ze zjazdem KSFP.

Na konferencji poruszone zostały najistotniejsze tematy dotyczące obecnej sytuacji i przyszłości rynku poręczeń kredytowych w Polsce, w tym między innymi kwestie związane z zasadami udzielania poręczeń w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz zasady współpracy z bankami w związku z rekomendacją Związku Banków Polskich.

KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MSP - konferencja prasowa pt. „RUSZA 709 MLN ZŁ KREDYTU Z CIP DLA POLSKICH MŚP!”, 16 marca 2010 roku


Pierwsza polska instytucja finansowa, Bank BPH, która otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomi nowe instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to także jedne z pierwszych instrumentów inżynierii finansowej UE, zaplanowane na okres 2007-2013, które zostaną w Polsce udostępnione przedsiębiorcom.

III Forum Zarządzania Własnością Intelektualną – 10-12 marca 2010 r.


10-12 w Warszawie odbyło się Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy". Była to już trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona własności intelektualnej, organizowana przez  konsorcjum sześciu największych uczelni polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnikę Warszawską, która jest liderem naukowym i  gospodarzem tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wspierali również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich, Naczelna Organizacja Technicznej i US-Polish Trade Center.

25 lutego 2010 - Gala zamknięcia Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009


25 lutego 2010 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala zamykająca obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.
Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karel Bartak – przedstawiciel Komisji Europejskiej wręczyli statuetki i wyróżnienia autorom 10 najlepszych projektów zgłoszonych do konkursu "Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce"

Europejski Dzień Informacyjny Programu IEE - 3 lutego 2010 r. W Brukseli


3 lutego 2010 r. w Brukseli odbył się Europejski Dzień Informacyjny na temat programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy"
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56