PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

27.04.2010, Warszawa - Dzień informacyjny oraz warsztaty: Ekoinnowacyjny pomysł na biznes! Ekoinnowacje w Programie CIP EIP – Projekty pilotażowe i powielania rynkowego


KPK PB UE zaprasza na dzień informacyjny oraz warsztaty dedykowane projektom pilotażowym i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji.

22 kwietnia 2010 r. - KPK CIP na Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich


22 kwietnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Tegoroczne, międzykadencyjne Walne Zgromadzenie poświęcone było omówieniu istotnych dla sektora bankowego kwestii. Tematy dyskusji dotyczyły między innymi systemu poręczeń i gwarancji, nadzoru bankowego, rozwoju infrastruktury bankowej, w szczególności zintegrowanego systemu zabezpieczeń, a także monitoringu rynku miedzybankowego. Nie mniej ważnym punktem obrad były także zapowiadane zmiany w statucie ZBP.
W XXI Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich uczestniczyli przedstawiciele banków zrzeszonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rządu i firm infrastruktury bankowej.


W przerwach obrad można było uzyskać wszelkie informacje na temat Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, gdyż Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP Komponent "Instrumenty Finansowe dla MŚP" udostępnił stoisko informacyjne.

13.04.2010 Dzień informacyjny: projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie Ekoinnowacji


13 kwietnia 2010 w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny dedykowany projektom pilotażowym i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne na stronie:

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm

Cykl Krajowych Dni Informacyjnych Programu IEE - kwiecień 2010r.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” serdecznie zaprasza na cykl Krajowych Dni Informacyjnych związanych z ogłoszeniem przez Komisję Europejską zaproszenia do składania wniosków w 2010 roku.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii - 22-26 marca 2010 r.


W dniach 22-26 marca 2010 roku w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56