PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010 odbył się drugi dzień EKG w Katowicach w ramach którego KPK CIP -Instrumenty Finansowe dla MŚP występował w charakterze Partnera Instytucjonalnego.
Kluczowym blokiem poświęconym finansowaniu MŚP były sesje pod wspólnym tytułem "Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w MŚP. Dynamiczny rozwój. Ponadprzeciętne zyski", w ramach których przedsiębiorcy mogli otrzymać informacje o źródłach finansowania rozwoju, w tym w najtrudniejszych - nascituralnych fazach oraz o systemie instytucji wsparcia, otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy mogli także zgłosić się do uczestniczących w bloku instytucji i uzyskać odpowiedzi na pytania. Pośród prelegentów wystąpili m.in. prezes PARP- p. Bożena Lublińską-Kasprzak, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. Jan  Pykę, prezesi regionalnych agencji  rozwoju, funduszy inwestycyjnych i poręczeniowych, a także dyrektor KPK CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP. Sesje prowadził p. red. Krzysztof Bień, za-ca redaktora naczelnego Dziennika.Gazety Prawnej. Spotkaniu towarzyszyły stanowiska informacyjne, w ramach których udostępniono także materiały dotyczące instrumentów finansowych CIP. 

I dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego zakończony - 31 maja 2010 r.


Podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówiono m.in. o szansach stojących przed Polską i całą Europą.
Uczestników II Europejskiego Kongresu Gospodarczego przywitał Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, która był współorganizatorem Kongresu, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Europejski Kongres Gospodarczy w krótkim czasie stał się najważniejszą tego typu imprezą w Europie Środkowej - zaznaczył prezes Kuśpik. - W ciągu trzech dni w dziesięciu miejscach, w Katowicach odbyło się blisko 60 paneli tematycznych.

 

Na Kongresie obecny był również Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP – Arkadiusz Lewicki, a KPK CIP "Instrumenty finansowe dla MSP" wystepował jako Partner Instytucjonalny EKG

Konferencja "Od Pomysłu do Biznesu" - 28 maja 2010 r.


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zorganizowała w dniu 28 maja 2010 r. w Warszawie konferencję  "Od Pomysłu do Biznesu". Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw w początkowych fazach rozwoju oraz osób poszukujących kapitału na uruchomienie działalności gospodarczej, w tym kapitału na inwestycje pochodzącego od Aniołów Biznesu. Do udziału w konferencji zaproszeni byli również inwestorzy prywatni, dysponujący kapitałem na dobrze rokujące przedsięwzięcia biznesowe.

W czasie konferencji miały miejsce warsztaty poświęcone tworzeniu biznesplanu dostosowanego do wymagań inwestorów prywatnych oraz tworzeniu spółki z inwestorem prywatnym.
Konferencja odbyła się w hotelu "Belweder" przy ul. Flory 2 w Warszawie, natomiast warsztaty w siedzibie PKPP Lewiatan przy ul. Klonowej 6. 

26 maja 2010 r. - WSPARCIE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW - NOWE PERSPEKTYWY


26 maja 2010 r.  w Warszawie odbyła się konferencja - "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy" zorganizowana  przez Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Patronat nad spotkaniem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany w tym czasie w całej UE.  SME WEEK ma na celu podkreślanie wagi rozwoju MŚP dla gospodarek UE. Ponad 90% przedsiębiorstw to mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający prawie 60% ogółu pracujących i generujący prawie 50% PKB. Ponieważ działalność MŚP - w tym proinnowacyjny rozwój takich firm- nadal napotyka szereg trudności Komisja Europejska zachęca do oddolnych inicjatyw promujących i informujących o instrumentach wsparcia.

Konkurs w dziedzinie ekoinnowacji otwarty!


Komisja Europejska ogłosiła otwarcie konkursu w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w Programie CIP EIP.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56