PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

UWAGA Fundusze Poręczeniowe!


Jak informuje Portal Funduszy Europejskich, już we wrześniu br. możliwy będzie nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.


W efekcie - będzie łatwiej o kredyt dla małych i średnich firm z Polski Wschodniej.

VIII Forum Private Equity & Venture Capital, 22 września 2010 r., Warszawa


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” oraz Puls Biznesu serdecznie zapraszają do udziału  w VIII Forum Private Equity & Venture Capital. Będzie to coroczne spotkanie przedsiębiorców i funduszy poświęcone sposobom pozyskania kapitału i funkcjonowaniu rynku PE/VC.

Przetarg na obsługę portalu BUILD UP


16 lipca 2010 r.Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) ogłosiła przetarg na obsługę oraz promocję portalu internetowego BUILD UP. 

 

Konferencja “European Research Infrastructures for Innovation and Development”


W dniach 16 -17 czerwca 2010 r. we Wrocławiu odbyła się, druga już z kolei, międzynarodowa konferencja “European Research Infrastructures for Innovation and Development” (ERIFID). Organizatorem konferencji było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
Pierwszy dzień konferencji był okazją do zaprezentowania uczestnikom Kampusu Pracze w pobliżu Wrocławia, gdzie tworzony jest park naukowo-badawczy EIT+, służący w przyszłości organizacji interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie teleinformatyki, biomedycyny, nanotechnologii oraz klimatu i jego zmian.

4 i 5 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbyło się I Forum Technologii Banków Spółdzielczych.


Podczas trwania dwudniowego Forum, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich odbyło się aż 7 paneli dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji infrastrukturalnych oraz firm usługowych działających dla sektora bankowości spółdzielczej. Prezentowane były eksperckie rozwiązania z zakresu obrotu bezgotówkowego, urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i e-outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych.Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56