PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Zgłoś swój udział w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”


III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, której organizatorem jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, ma na celu promowanie firm, które przeprowadzają przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

O CIP NA ZJEŹDZIE FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH W WARSZAWIE


W dniu 21 września br. w Warszawie fundusze pożyczkowe z całej Polski spotkały się na zjeździe inauguracyjnym Związku Polskich Funduszy Pożyczkowych. Było to także doroczne spotkanie dotychczasowego Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP), będące okazją do podsumowania działalności funduszy w minionym 2009 r. i I półroczu roku bieżącego.

III Form Liderów Banków Spółdzielczych – 13-14 września 2010 r.


W dniach 13-14.09.2010r. w hotelu Gromada w Warszawie  odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA oraz Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA.

U4energy - Europejski konkurs dla szkół


W dniu 16 września 2010 r. w Brukseli Komisja Europejska oficjalnie zainauguruje nowy
program U4energy. Program ten kierowny jest do szkół europejskich oraz ma na celu poprawę  efektywności wykorzystania energii.

KPK CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” partnerem merytorycznym III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”


Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56