PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Zaproszenie na X Forum Korporacyjne 'Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie'.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013, jako oficjalny Partner zaprasza przedsiębiorców i instytucje finansowe na X Forum Korporacyjne 'Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie' oraz stanowiska eksperckie i warsztaty.

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


20  października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała w Warszawie w hotelu Sheraton Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod hasłem "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku", którego celem było umożliwienie bezpośredniego kontaktu reprezentantom podmiotów gospodarczych z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie  programów unijnych.

Bruksela 4-7 październik 2010 r.- Dni Otwarte "Europe 2020"


Informujemy że w dniach 4-7 października br. w Brukseli odbędą się Dni Otwarte "Europe 2020", organizowane przez Komitet Regionów oraz Dyrekcję ds. Polityki Regionalnej (Komisja Europejska). Open Days to doskonała okazja do spotkania i dyskusji przedstawicieli różnych instytucji i organizacji miast i regionów na temat kreowania wzrostu gospodarczego, miejsc pracy, wdrażania unijnej polityki spójności oraz zarządzania na szczeblu lokalnym.

III Forum Funduszy Europejskich – 1 października 2010r.


Dnia 1 i 2 października 2010 roku w Warszawie na Placu Defilad odbyło się III Forum Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Czas ekscytujących przemian”. Jednymi z głównych gości Forum była Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej.

30.09.2010 r. - konferencja „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja”


Dnia 30 września 2010 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się pierwsza, inauguracyjna Konferencja w ramach autorskiego Projektu „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja” zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES)
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56