PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

VIII Dni Oszczędzania Energii, 3-4 listopada 2010 r., Wrocław


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE zaprasza na stoisko informacyjne na temat programu IEE zorganizowane w dniu 4 listopada 2010 r. podczas VIII Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu.

Miliard złotych dla firm na inwestycje, 200 mln zł na finansowanie przedsiębiorców rozpoczynających działalność


Bank Pekao jest pierwszą polską instytucją finansową, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” dla linii kredytowych dedykowanych tzw. start-up’om, czyli firmom dopiero wchodzącym na rynek.

Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Polsce


W dniach 27-28 października br. przebywał w Polsce, na zaproszenie Związku Banków Polskich, ze swoją pierwszą roboczą wizytą prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, p. Richard Pelly. Związek Banków Polskich współpracuje od wielu lat z EFI, m.in. jest zaangażowany (poprzez funkcjonujący przy izbie Krajowy Punkt Kontaktowy CIP dla polskiego rynku finansowego) w system wsparcia inżynierii finansowej dla mśp dystrybuowany przez EFI w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

28.10.2010, X Forum Korporacyjne „Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie”


28 października w Warszawie odbyło się X Forum Korporacyjne organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości. O perspektywach zmian w dostępie do finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie debatowali bankowcy, przedsiębiorcy oraz politycy i instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie rozwoju. W Forum uczestniczyli między innymi: p. Richard Pelly, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, wiceministrowie gospodarki i finansów, pp. Dariusz Bogdan i Dariusz Daniluk, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego p. prof. Witold Koziński oraz prezesi i wiceprezesi organizacji pracodawców i izb gospodarczych a także liczni eksperci. W Forum wzięli także udział prezesi banków, firm leasingowych oraz przedsiębiorców i organizacji przemysłu.

28 października 2010 - Zapraszamy dziennikarzy na briefing prasowy


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MSP zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy pt. „Nowe finansowanie dla start up-ów w Polsce!”
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56