PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

8 grudnia 2010 - II Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce


Warszawa, 8 grudnia - Dzień Inżynierii Finansowej UE w Polsce organizowany jest corocznie z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2010 (CIP) dla polskiego rynku finansowego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w UE, podczas którego dokonuje się przeglądu i porównania wszystkich instrumentów finansowych, uruchamianych przy wsparciu unijnym w danym państwie członkowskim. Dzień ten organizowany jest już po raz drugi i ma charakter seminarium informacyjno-warsztatowego, kierowanego do szerokiego grona odbiorców - przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych. Strategicznym adresatem jest także prasa.

Konsultacje dotyczace CIP II


Konsultacje on-line prowadzone przez Komisję Europejską dotyczące kolejnego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji

23 listopada 2010 Warszawa: Ekoinnowacje – warsztaty z pisania wniosków


Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na warsztaty dedykowane pisaniu wniosków w projektach pilotażowych i powielania rynkowego w Programie CIP EIP, które odbędą się 23 listopada 2010 r. w siedzibie KPK w Warszawie. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie tematyka konkursów ekoinnowacyjnych, logika wniosku projektowego, struktura wniosku oraz budżet projektu.

 

Agenda spotkania

 

Szczegółowy program warsztatów oraz rejestracja dostępne na stronie:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4168

Komunikat: Zaproszenie do konsultacji ws. Programu na rzecz konkurencji i innowacji na lata 2014-2020 (tzw. CIP II)


Komunikat KPK

 

Na podstawie ogłoszenia Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu informujemy, że rozpoczęto konsultacje podstaw kolejnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw.CIP II).

4 listopada 2010 XVI Forum Gospodarcze MŚP


Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowała 4 listopada 2010 r. w Warszawie XVI Forum Gospodarcze ,,Bariery konkurencyjności MSP - działania na rzecz ograniczania zagrożeń i wsparcia przedsiębiorczości''.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani prof. dr hab. Danuta Huebner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56