PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

III Europejski Kongres MŚP, Katowice, 17 września 2013 r. ZAPROSZENIE!


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) - Instrumenty finansowe dla MŚP wraz z Organizatorami III Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach pragnie zaprosić Państwa do udziału w Sesji:  
 
„WSPARCIE POLSKICH MŚP W PROGRAMACH RAMOWYCH UE- SUKCESY I NIEWYKORZYSTANE SZANSE. JAK ZWIĘKSZYĆ WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW RAMOWYCH PRZEZ POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW?”

Publikacja podsumowująca udział polskich podmiotów w programie IEE


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Inteligentna Energia - Europa na zakończenie kolejnego okresu programowania przygotowuje publikację podsumowującą udział polskich podmiotów w programie.

12 lipca 2013 r odbyło sie spotkanie KPK CIP ze środowiskiem bankowym


12 lipca 2013 r odbyło sie spotkanie KPK CIP ze środowiskiem bankowym w sprawie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz na temat nowego programu ramowego na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności   (COSME)  - następcy ramowego programu CIP. Na spotkaniu eksperci KPK odpowiadali na pytania bankowców i udostępnili materiały informacyjne.

Konstancin, 11-12 lipca 2013, spotkanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


W dniach 11-12 lipca 2013 r. w Konstancinie, z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), odbyło się spotkanie dot. omówienia współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w informowanie społeczeństwa o Funduszach Europejskich. MJWPU reprezentował Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne Oddziałów Zamiejscowych. Wspomniane Punkty zapewniają funkcjonowanie Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie województwa mazowieckiego.

PRZEDSIĘBIORCY O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH prezentacja wyników badania ankietowego


Większość przedsiębiorców (70%) nie rozpoznaje preferencyjnych instrumentów zwrotnych, oferowanych w ramach programów, współfinansowanych ze środków UE. Jeszcze mniej aktywnie z nich skorzystało (6%). Nadal dominuje oczekiwanie dotacji (62%), jako zasadniczego wsparcia dla biznesu. Jednocześnie, ponad 42% przedsiębiorców przeznaczyłoby ew. preferencyjne wsparcie zwrotne, na rozwój firmy, ale już tylko 22% na innowacje. W ocenie przedsiębiorców najważniejszą cechą instrumentów zwrotnych jest ich większy zasięg niż dotacji i poprawa warunków kredytowania. Ponad 90% przedsiębiorców oczekuje systemu „jednego okienka”- w zakresie informacji o wszystkich instrumentach zwrotnych UE w Polsce.

Strona : 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56