PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Komunikat nt. możliwości łączenia wsparcia unijnego


Komunikat nt. możliwości łączenia wsparcia unijnego z Programu CIP z wsparciem z programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (w tym w ramach inicjatywy JEREMIE) w ramach jednego instrumentu finansowego.

17 grudnia 2010: „Mechanizmy wspierania i promocji polskich technologii środowiskowych”


Polska Platforma Technologiczna Środowiska (PPTŚ) oraz Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Forum Platformy pt. Mechanizmy wspierania i promocji polskich technologii środowiskowych, organizowanym w dniu 17 grudnia br godz. 11:00 - 15:00 w Ministerstwie Środowiska, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, sala 324.

 

Dodatkowe informacje:

- zaproszenie

- formularz zgłoszeniowy

- e-mail zapraszający

 

16 grudnia 2010r. Konferencja ‘Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego przedsiębiorstw’


16 grudnia 2010r. w Hotelu MDM w Warszawie odbyła się konferencja „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego przedsiębiorstw”, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.12.2010r. - ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2010"


Dnia 16.12.2010r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się gala finałowa podsumowująca konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Konkurs został zorganizowany przez Fundacja Innowacji i Rozwoj, a jego celem było m.in. identyfikowanie oraz promowanie działań i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Konkurs został objęty Patronatem m.in. przez: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Związek Banków Polskich.

BANKI W PERSPEKTYWIE STRATEGII ROZWOJU ‘2020’


9 grudnia 2010r., godz. 14.00 w warszawskim Klubie Bankowca odbyło pierwsze z cyklu spotkań środowiska bankowego poświęconych nowym strategiom i programom przygotowywanym na lata 2014-2020. Ponieważ rozpoczęły się prace nad dokumentami programowymi, a w ślad za nimi ruszą prace nad dokumentami wdrożeniowymi  Związek Banków Polskich uruchomił specjalne środowiskowe forum konsultacyjne w postaci cyklu seminariów pn. „Banki w perspektywie programów 2020’”. W najbliższych tygodniach i miesiącach odbędą się spotkania z resortami właściwymi dla poszczególnych strategii. Już w styczniu planowane jest spotkanie z Ministrem Gospodarki nt. Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 2010-2020.
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56