PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Seminarium „W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki” – 01.02.2011 r.


W dniu 1 lutego 2011 r. w Warszawie, hotel Mercure Grand, odbyło się seminarium „W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki”. Organizatorem seminarium była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwierając seminarium, Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP, podkreśliła, że celem spotkania jest prezentacja raportu PARP „Innowacyjność 2010”. Ponadto seminarium było okazją do sformułowania odpowiedzi na pytanie: co administracja może jeszcze zrobić na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce.  Prof. Jan Kaźmierczak, Poseł na Sejm RP, analizował jakie są braki w Polsce w zakresie innowacyjności, co dzieje się aktualnie lub co trzeba jeszcze zrobić m.in. w zakresie legislacji czy edukacji.

Komunikat – stanowisko UOKiK w sprawie pomocy publicznej w poręczeniach dla MŚP w ramach Programu CIP (instrument SMEG).


Komunikat:


Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji z listopada 2010r. oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia ub. r., pomoc udzielana przedsiębiorcom w postaci poręczeń unijnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach instrumentu SMEG Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), nie spełnia przesłanek pomocy publicznej określonych w art. 107 ust.1 TFUE. W związku z tym także krajowe akty prawne dotyczące pomocy publicznej nie znajdują zastosowania do wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach instrumentów SMEG CIP.

Komunikat: Zaproszenie do konsultacji ws. Programu na rzecz konkurencji i innowacji na lata 2014-2020 (tzw. CIP II)


Komunikat KPK

Przypominamy, trwają konsultacje podstaw kolejnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw.CIP II). Zapraszamy wszystkich do obejrzenia transmisji konferencji konsultacyjnej odbywającej się w Brukseli 25 stycznia br. w godz. 9.00-13.00.

Program IEE - Zaproszenie do składania wniosków 2011


18 stycznia 2011 r. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji ogłosiła otwarcie nowego konkursu na projekty rozpowszechniająco-promocyjne w ramach Programu IEE.

25 stycznia 2011 Bruksela: Konferencja dotycząca przyszłego kształtu Programu CIP


25 stycznia 2011 w Brukseli odbędzie się konferencja dedykowana przyszłemu kształtowi Programu CIP. Konferencja stanowi kontynuacje konsultacji publicznych dotyczących Programu CIP II. Konferencji towarzyszyła będzie wystawa prezentująca dotychczasowe projekty zrealizowane z funduszy Programu CIP.

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56