PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Forum Bankowe ”Wyzwania na nową dekadę – służymy klientom i polskiej gospodarce” – 10 marca 2011 r.


W dniu 10 marca 2011 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Bankowego pt. ”Wyzwania na nową dekadę – służymy klientom i polskiej gospodarce”

W tym roku Forum poświęcone było najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi polski system bankowy. Są to m. in. wyzwania regulacyjne dla banków po kryzysie finansowym,  szukanie rozwiązań dla dalszego wzrostu sektora bankowego, czy priorytety polskiej prezydencji w UE.

Programu IEE - Krajowe Dni Informacyjne 2011


W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowego Zaproszenia do składania wniosków, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu "Inteligentna Energia - Europa" zorganizowała cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

W 2011 r. Dni Informacyjne odbyły się w: Warszawie,Gdańsku,Zielonej Górze oraz Krakowie 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

Wsparcie dla funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej


Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Ok. 30 mln złotych otrzymają do dyspozycji wybrani w konkursie pośrednicy finansowi, tj. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie (14,94 mln zł.) oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie (15 mln zł.). Konkurs przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego i to on podpisze z ww. funduszami umowy re-poręczenia.

9 lutego 2011 r. - 'Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania'


Dania 09 lutego 2011r. w hotelu Westin na Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania”. Zorganizowane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie poświęcone zostało europejskim doświadczeniom w zakresie budowy i rozwoju systemu poręczeń kredytowych, a także rozwojowi funduszy poręczeniowych w Polsce.

Komunikat: Konsultacje ws. Programu na rzecz konkurencji i innowacji na lata 2014-2020 (tzw. CIP II)


Komunikat KPK

 

Wszyscy zainteresowani Programem CIP II, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w (lub śledzenia przebiegu) konferencji w Brukseli w dniu 25 stycznia 2011 r., mogą obejrzeć nagraną konferencję dostępną na stronie:

Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56