PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Prezentacja Programu IEE w Katowicach - 27 kwietnia 2011r.


Krajowy Punkt Kontaktowy Programu "Inteligentna Energia - Europa" serdecznie zaprasza na seminarium organizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 r. w Katowicach.
Na seminarium przedstawiony zostanie Program IEE wraz z instrumentem ELENA, Program LIFE + oraz temat energia 7 Programu Ramowego.

19 kwietnia 2011 r. w Poznaniu już po raz trzeci odbyło się Forum Samorządowo – Bankowe


Forum w tym roku odbyło się po nazwą "Instrumenty finansowe wspierające inwestycje i rozwój w MŚP". Celem tej dorocznej konferencji organizowanej przez wielkopolski Urząd Marszałkowski było  kompleksowe przedstawienie narzędzi finansowych oferowanych małym i średnim firmom, które poszukują dodatkowych środków na rozwój biznesu i wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa. Adresatami spotkania byli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz szeroko pojętych instytucji otoczenia biznesu, tak więc podmiotów szczególnie zainteresowanych wspieraniem firm w Wielkopolsce.

Konferencja „Z Aniołami do sukcesu w biznesie” – 14 kwietnia 2011 r.


W dniu 14 kwietnia br. odbyła się Konferencja naukowo-informacyjna „Z Aniołami do sukcesu w biznesie”, organizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w ramach projektu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja.
Na konferencji poruszono zagadnienia sytuacji Aniołów Biznesu w Polsce i na świecie,  innowacyjności i potencjału rozwojowego Polskich przedsiębiorstw oraz korzyści wynikających ze współpracy z Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja.

W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się III Forum Gospodarcze InvestExpo


W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się III Forum Gospodarcze InvestExpo, organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego był w tym wydarzeniu patronem merytorycznym.

Pierwsze konsorcjum funduszy negocjuje regwaracje CIP w Luksemburgu


W 2011r. Północna Grupa Poręczeniowa działająca jako konsorcjum funduszy poręczeniowych złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o uruchomienie linii regwarancyjnej w wysokości 25 mln EURO do mikrokredytów. Konsorcjum tego rodzaju jest pozytywnym precedensem na rynku poręczeniowym-  przykładem kreatywnego i innowacyjnego podejścia środowiska finansowego w celu pozyskania dodatkowego zagranicznego wsparcia na rozwój polskich przedsiębiorców. Północna Grupa Poręczeniowa może przetrzeć tym samym szlak dla modelu współpracy i dostępu do środków programów międzynarodowych dla innych funduszy poręczeniowych a także funduszy pożyczkowych. 
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56