PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

UWAGA: program CIP był realizowany w latach 2017-2013. W związku z zakończeniem programu, od 31 grudnia 2013 r. strona cip.gov.pl nie jest aktualizowana. Informacje zawarte na stronie mają charakter archiwalny.

 

Z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Program CIP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Program będzie realizowany w latach od 2007 r. do 2013 r.

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Instrimenty Finansowe MSPProgram na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) - Pozostałe Instrumenty Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE)

Weź udział w Tygodniu Innowacji!


W dniach 20-22 czerwca 2011r odbywać się będzie w Warszawie Tydzień Innowacji, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną różne formy zdobywania funduszy na działalność innowacyjną.

 

14 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dotacje czy pożyczki dla przedsiębiorców po 2013 roku"


Konferencja została zorganizowana przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza i Bank Pekao SA. Konferencja miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, co w przyszłej unijnej perspektywie finansowej będzie lepsze dla przedsiębiorców: dotacje czy pożyczki. Podczas konferencji zostały zaprezentowane stanowiska wszystkich stron uczestniczących w programowaniu i wdrażaniu środków Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział reprezentanci środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych oraz praktycy w zakresie finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Warszawa, Centrum Nauki Kopernik – 9 czerwca 2011 r. - KPK CIP dla polskiego rynku finansowego na XI Forum Edukacyjnym dla MŚP, z ofertą instrumentów finansowych dla młodych firm


Już po raz jedenasty Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 9 czerwca br. w Warszawie Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem wiodącym  tegorocznej konferencji jest „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?”. Celem Forum Edukacyjnego dla MŚP jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcom z instytucjami wdrażającymi programy unijne.

Krótkie filmy wyjaśniające działania CIP w zakresie społeczeństwa informacyjnego


Przedstawiamy krótkie filmy przedstawiające w przystępny sposób główne działania z zakresu społeczeństwa informacyjnego wspierane przez Program Konkurencyjność i Innowacje.   

Poszukiwanie partnerów do 5 konkursu w ramach programu ICT PSP


Przedstawiamy profile instytucji z krajów UE i Stowarzyszonych, zainteresowanych partnerstwem z polskimi partnerami w 5 konkursie programu Konkurencyjność i Innowacje, Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informachyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)
Strona : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56